Nieuwsberichten

Viswedstrijd fam. Nouwens

As zondag 3-07-2022 voor de middag heeft de fam. Nouwens weer de jaarlijkse viswedstrijd, gelieve hiervoor de visplaatsen vrij te houden.

Vergunningen 2022

De (dag- en nieuwe jaar) vergunningen zijn ook in de coronatijd te verkrijgen bij Novy. Let op, Novy heeft nu wel gewijzigde openingstijden.  Degene die in 2020 een vergunning hadden, kunnen het bedrag voor de vergunning overmaken en krijgt men de vergunning thuis gestuurd.(zie info vergunning) 

NL92 RABO 0134592301 t.n.v. H.S.V. "De Rietvoorn".

 

Vissen doe je zo!

Vissen doe je zo!

Houd je aan de regels!

Extra controles in de maand Juni!

Zorg er voor dat je papieren op orde zijn!

De boete die je krijgt is fors!!

Boa-controles

 

BOA-controles

 

Dit gaan we in de toekomst meer zien!!

 


Door enkele belanghebbende partijen zijn afspraken gemaakt over een verhoogde inzet van BOA's (Buitengewone Opsporings Ambtenaren) voor de controle van de bepalingen van de Visserijwet in Oisterwijk, Moergestel en verdere directe omgeving. Zorg ervoor dat je de juiste papieren bij je hebt en dat je de regels van de Visserijwet en de speciale bepalingen van de vereniging in acht neemt. Dit voorkomt teleurstelling en een onverwacht dure visdag. De BOA's zijn bevoegd om te verbaliseren. 

 

 

 

Ecologisch onderzoek 12-04-2016 zandput

Naar aanleiding van het Ecologisch onderzoek van het Diepe Plassen project Brabant, een samenwerking van de Provincie Brabant en het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), wordt er een kort aanvullend onderzoek uitgevoerd om de watervolumes van een aantal van deze plassen in kaart te brengen.

 

Het gaat om de Zandput dit water zal dinsdag 12-04-2016 worden bezocht door het onderzoeksteam. 

 

Dit onderzoek neemt per plas, afhankelijk van de grootte, slechts enkele uren in beslag. Het onderzoek wordt uitgevoerd door middel van het bevaren van de plas met een rubberboot met sonar apparatuur. Deze kleine rubberboot is voorzien van elektrische aandrijving, zodat het milieu hier geen nadelige gevolgen van ondervind en er geen geluidshinder is.

Vissen op genummerde plaatsen.

Misschien is het nog niet voor iedereen duidelijk, maar het is niet toegestaan om buiten de genummerde plaatsen te vissen op zowel het Blekven als de Zandput. Ook hier zal op gecontroleerd worden en indien nodig maatregelen genomen.

Zorg voor de juiste papieren!

Zoals je op de foto kunt zien wordt er op onze viswateren ook door de politie gecontroleerd.

 

Zorg er voor dat je in het bezit bent van een dag- of jaarvergunning, deze zijn te verkrijgen op de bekende plaatsen(zie hoofdstuk "Vergunning").

 

Je bent gewaarschuwd!

VISplanner rechtsgeldig

VISplanner rechtsgeldig

 
 

woensdag, 31 december 2014

VISplanner rechtsgeldig

Vanaf 1 januari 2015 is de VISplanner – in combinatie met de VISpas – wettelijk geldig als toestemming om in de wateren die in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren staan te mogen vissen. Het ‘dikke boekje’ hoeft volgend jaar dus niet meer mee naar de waterkant.

Met de rechtsgeldigheid van de VISplanner app in combinatie met de VISpas, gaat een langgekoesterde wens in vervulling. Met de digitale toestemming wordt het gebruiksgemak voor de sportvisser sterk vergroot, kun je beter op kaart zien waar je mag vissen, en worden tegelijkertijd kosten bespaard en het milieu gespaard.

 
Deze mag je dus thuis laten per 1 januari 2015.

Voor sportvissers die geen smartphone hebben, blijft het boekje 'Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren' bestaan.

Bij de hand en actueel

Alle wateren uit de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren, en ook steeds meer verenigingswateren, worden handig op Google Maps kaart weergegeven in de VISplanner. Die is beschikbaar als App (Appstore, Google Play), mobiele site (m.visplanner.nl) en website (www.visplanner.nl).

Met behulp van je smartphone kun je dus aan de waterkant aantonen dat je – uiteraard in combinatie met de VISpas en nieuwe VISpasnummer* – mag vissen in het water waar je op dat moment aan het vissen bent. Je hebt de schriftelijke toestemming dus altijd bij de hand en die is daarbij ook altijd actueel.

Wil jij wel of geen 'dik boekje'?

Vanzelfsprekend is de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren (+ aanvullingslijsten) in combinatie met de VISpas ook nog altijd geldig om aan te kunnen tonen dat je ergens mag vissen. Toch is het de verwachting dat veel sportvissers in 2015 over zullen schakelen naar de digitale toestemming.

Aangezien de nieuwe papieren versie van de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren in 2016 verschijnt, willen we graag weten hoeveel vraag hier nog naar is. Op www.viswaterlijst.nl kun je alvast aangeven dat je in 2016 geen papieren versie meer wenst te ontvangen. Dat is milieuvriendelijker en bespaart druk- en portokosten.

* Let op: vanaf 2015 heeft elke VISpashouder een nieuw VISpasnummer gekregen. Het is alleen met dit nummer mogelijk om in te loggen op VISplanner en te zien waar je wel en niet mag vissen met je VISpas(sen). De oude nummers werken niet meer.

Download de VISplanner app:

 

Vergunning

De gewone vergunning is vanaf nu ook te kopen bij Novy. Dit was al mogelijk bij Café de Klaore en Glaudemans Fishing.

de adresgegevens zij te vinden bij het kopje "Vergunning".

Natuurfoto's Zandput

Van natuurfotograaf Frans van Erp hebben we enkele mooie foto's toegestuurd gekregen deze zijn gemaakt bij de Zandput. Je kunt ze vinden in het mapje "Foto's" bij natuurfoto's Zandput.

Karwei geklaard!

 

Karwei geklaard!

 

Zaterdag 12 april is de laatste hand gelegd aan het opknappen van de visplaatsen aan het Blekven in Moergestel.

  

Wat begon met een eerste bespreking op 25 november 2013 tussen de besturen van de Rietvoorn en de Sportvissers heeft uiteindelijk geresulteerd in een prachtig viswater.

  

Zoals in getoonde foto’s is te zien was er naar de geslaagde proef met het coccolietenkrijt eigenlijk geen sprake meer van een viswater. De waterkwaliteit was weliswaar sterk verbeterd maar de oevers van het blekven waren dermate slecht dat er niet mee gevist kon worden.

  

In chronologische volgorde werd eerst de overmatige begroeiing weg gehaald waarna het gedeelte tussen de waterlijn en de aanpalende percelen is vlak gemaakt. Daarna werd een afscheidingslijn geplaatst die moet voorkomen dat tijdens ploegwerkzaamheden de oevers weer beschadigd zouden worden. Ondertussen was er op 8 maart al 150 kilo voorn uitgezet.

 

Als sluitstuk van de hele operatie zijn er op 12 april 25 vissteigers geplaatst door vrijwilligers van beide verenigingen.

  

Onze dank gaat dan ook uit naar deze vrijwilligers die we dan ook graag even willen vernoemen.

 

Frank van de Sterre, Roel van den Dries, Ad van de Bruggen, Bart Klijsen, Jan Beekmans, Guus van den Dries, Ben Joosen, Hans Smits, Sjaak van Elderen, Albert Kosters en natuurlijk Lisette Beekmans die samen met Ben Joosen voor de catering heeft gezorgd.

 

 

Namens de besturen van de Rietvoorn en de Sportvissers.

 

 Peter Stads voorzitter

 

Jos Schilders voorzitter

 

Opknappen Blekven begonnen!

Vandaag is er dan eindelijk een begin gemaakt met het opknappen van het Blekven, we hadden gehoopt hier in de winter mee te beginnen maar door het uitblijven van een vorstperiode is dit niet gelukt. Foto's kun je terug vinden Bij "Foto's" in het album "Blekven".

 

Overeenkomst Hsv de Rietvoorn en O.H.V de Sportvissers

 

Overeenkomst Hsv De Rietvoorn en O.H.V de Sportvissers. 

 

Het bestuur van Hsv de Rietvoorn uit Moergestel, daartoe gemachtigd door haar leden, verleent hiermee toestemming aan de leden van de O.H.V  Sportvissers uit Oisterwijk om te vissen in het blekven, gelegen aan het Hild in de gemeente Moergestel. 

 

Nadrukkelijk word vermeld dat deze machtiging is verleend voor het Blekven en NIET voor de zandput! 

 

Beide verenigingen hebben de volgende afspraken gemaakt: 

-Controle is toegestaan door bevoegde controleurs van de twee verenigingen. 

-Gebruik van het leefnet is toegestaan. 

-Organiseren van verenigingswedstrijden alleen in onderling overleg tussen beide verenigingen. 

 

Deze overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd met in achtneming van onderstaande gebruikersverklaring zoals die is overeengekomen tussen HSV de Rietvoorn en de heer A Hoeven. Eigenaar van het ven. 

1.  

Het gebruik van het blekven ten behoeve van de hengelsport en circa drie meter groenstrook vanuit de waterkant als looppad. 

2. 

De overeenkomst wordt aangegaan voor een jaar en daarna per jaar verlengd. 

3. 

Het complete onderhoud van het bedoelde water, evenals de groenstrook van circa drie meter, zal in handen zijn van de Rietvoorn en de Sportvissers. 

4. 

Het is voor iedereen verboden te zwemmen in het blekven. 

5. 

Er mag alleen gevist worden door leden van de Rietvoorn en de Sportvissers en door dagvergunning houders van Hsv de Rietvoorn in combinatie met een geldige vispas. 

6. 

Er mag niets in het water geloosd worden, geen water worden onttrokken of andere activiteiten plaats vinden, waardoor de visstand in gevaar zou kunnen komen. 

7. 

Per wedstrijd geldt een voerbeperking van 500 gram exclusief aas per persoon. 

Tijdens het vrij vissen mag er niet gevoerd worden. 

8. 

De Rietvoorn is aansprakelijk voor alle ontstane schade, aangericht door alle visrechthebbende.  

9. 

Het uitoefenen van de hengelsport op het blekven vanuit een boot  is niet toegestaan. 

10. 

De Rietvoorn is gerechtigd om na beëindiging van het gebruik van het blekven, de aanwezige vis te verwijderen. 

 

 

Namens H.S.V de Rietvoorn Peter Stads, Voorzitter. 

 

Namens O.H.V. de Sportvissers Jos Schilders, Voorzitter.

 

 

 

 

 

 

 

Verboden te vissen!

Sinds enige weken staan er aan de Reusel(tussen de brug van de Raadhuisstraat/Oirschotseweg en de fiets-/voetgangersbrug) borden "verboden te vissen".

Op aandringen van enkele leden hebben wij om opheldering gevraagd bij waterschap de Dommel en de BTO.

Zie hieronder het antwoord van waterschap de Dommel:

 

Onderzoek heeft ons geleerd dat er in 2008 met de heer Van Gils een overeenkomst is gesloten waarbij het waterschap het recht kreeg op zijn eigendom langs de Reusel een EVZ strook aan te leggen. De dochter van de heer Van Gils heeft niet lang geleden naast de EVZ strook een huis laten bouwen. In de overeenkomst met de heer Van Gils is opgenomen dat het waterschap geen toegang aan wandelaars (waaronder ook vissers) zou verlenen in de EVZ strook. Dit gold voor het eigendom van beide partijen. Conform het gestelde in de overeenkomst zijn de verboden toegang borden geplaatst.

 

Zoals jullie weten is in de oude overeenkomst van het visrecht alleen het recht om te vissen geregeld en staat er niets in over het looprecht. Het waterschap heeft wel een beleid dat recreatief medegebruik van veel onderhoudspaden toegestaan is. Er kunnen natuurlijk altijd uitzonderingen worden gemaakt of paden van medegebruik worden uitgesloten. Dat laatste is hier dus na uitvoering van het werk gebeurd.

 

Het is overigens wel zo dat het viswater langs die EVZ strook vanaf de andere oever te bevissen is omdat daar een vrij toegankelijk gemeentelijk park ligt.

 

Uit de e-mail die jullie me stuurde begrijp ik dat er geen mededeling van de afsluiting van het pad is gedaan aan de visvereniging. Zeer waarschijnlijk is de visvereniging wel ingelicht over de plannen voor natuurlijke inrichting langs de Reusel (inclusief inzage in kaartmateriaal), maar dat zal dan in meer algemene zin zijn geweest. Mogelijk kan het onderwerp van hoe om te gaan met informatie naar de visvereniging in specifieke gevallen tijdens uitvoering van een project op de agenda van een vergadering van de VBC gezet worden..     

 

 

Met vriendelijke groet,
Waterschap De Dommel

Enthousiaste visser

 

Hierbij een stukje van een enthousiaste visser:

 

 

 

Hoi mijn naam is Stan Coppelmans.

 

Ik zit in een rolstoel,en ik wilde altijd al graag leren vissen.

 

Nu heb ik een maatje gevonden die mij hierbij helpt.

 

We zijn voor de eerste keer gaan vissen op de zandput in moergestel.

 

Het was super.

 

Ik ben blij dat jullie een speciale plaats hebben voor een rolstoel behoevende mensen.

 

Maar des al niet te min heb ik er toch 10 vissen gevangen waar onder 2 best wel grote brasems.

 

Ik wil graag een iedereen adviseren die in een rolstoel zit en zou willen vissen om daar eens een kijkje te gaan nemen.

 

Ik ga aankomend seizoen zeker vaker vissen op de zandput.

 

groetjes Stan Coppelmans 

 

 

Voor meer foto's van deze visser zie map "Stan Coppelmans" onder Foto's.

 

 

 

BLEKVEN IN 2014 WEER BEVISBAAR VOOR LEDEN VAN DE RIETVOORN EN DE SPORTVISSERS.

 

BLEKVEN IN 2014 WEER BEVISBAAR VOOR LEDEN VAN DE RIETVOORN EN DE SPORTVISSERS. 

 

Het Blekven wordt al tientallen jaren door de Rietvoorn uit Moergestel gepacht van de familie Hoeven. Drie jaar geleden heeft de Rietvoorn in samenwerking met Sportvisserij Nederland een proef uitgevoerd met coccolietenkrijt. Dit krijt wordt gebruikt om de sliblaag in een ven te laten in klinken. Verschillende keren zijn er afgemeten hoeveelheden van dit krijt over het Blekven uitgestrooid. Ondertussen werd natuurlijk gemeten wat de effecten waren en de laatste meting heeft uitgewezen dat het uitermate succesvol is geweest. De sliblaag is met ruim veertig procent geslonken en de waterkwaliteit is uitstekend. Met andere woorden, proef geslaagd!  

Nu rees voor de Rietvoorn de vraag, wat nu? Omdat er al drie jaar niet werd gevist is er natuurlijk ook geen onderhoud gepleegd aan de oevers en visplaatsen. De natuur heeft drie jaar vrij spel gehad en dat is ook wel te zien. Het riet en andere planten staan er plaatselijk tot wel anderhalve meter hoog en van visplaatsen is geen sprake meer. Aangezien er nogal wat mankracht en ook geld mee gemoeid is om het ven weer bevisbaar te maken, werd tijdens de laatste ledenvergadering van de Rietvoorn de vraag gesteld of een samenwerking met de Sportvissers uit Oisterwijk een optie zou zijn. Het bestuur kreeg mandaat van de leden om met het bestuur van de Sportvissers te praten en dat heeft uiteindelijke geresulteerd in een vergadering van beide besturen op dinsdag 26 november. 

Tijdens deze vergadering werd een plan de campagne opgesteld en werden afspraken gemaakt over aantallen te realiseren visplaatsen, hoeveelheid uit te zetten vis, visrechten enz. 

Beide besturen zijn van mening dat dit een uitgelezen kans is om het Blekven weer in oude glorie te herstellen.  

 

Namens de besturen van de Rietvoorn en de Sportvissers 

Peter Stads Voorzitter De Rietvoorn. 

Jos Schilders Voorzitter De Sportvissers

 

 

 

Leuk bericht!!!!!

Onderstaand bericht hebben wij ontvangen via de website van een zeer tevreden vakantievisser, erg leuk om zoiets te horen!!

 

 

Geacht bestuur,

 

Met vakantie in Tilburg,visspullen mee. Dagvergunningen De Rietvoorn gekocht.

Gevist in de Kuil. Geweldig. Goed onderhouden clubwater. Goede visstand.

Compliment voor jullie vereniging.

 

Visgroeten,

 

Rinse Popma,

Wolvega

Wegwijzering Zandput

Enkele weken geleden zijn er door de gemeente Oisterwijk wegwijzerings bordjes van de Oirschotseweg naar onze visvijver de Zandput geplaatst. Zo is onze vijver nog makkelijker te vinden.