Nieuwsberichten

Blekven gesloten op 7 juli

Op zondag 7 juli 2024 is het Blekven gesloten vanwege een viswedstrijd. De wedstrijd vindt plaats tussen 8:00 en 14:00. Graag hier rekening mee houden. 

Maaiwerkzaamheden Blekven op 30 April 2023

Op dinsdag 30 April wordt er weer gemaaid op het blekven. De werkzaamheden starten rond een uur of 19:00.

Uitnodging: Algemene Leden Vergadering 26 Februari 2024

De algemene leden vergadering is op Maandag 26 Februari 2024 en begint om 20:oo uur in cafe de Kloare

Overleden 28 September 2023: Hans Smits

Wij ontvingen het droevige bericht dat donderdag 28 september jl. Hans Smits is overleden. Wij wensen zijn vrouw Henny en familie heel veel sterkte en kracht met dit grote verlies. Klik hier om de rouwadvertentie te bekijken.

Koiherpes virus

Beste leden. In de regio heerst het Koiherpes virus. Om te verkomen dat ook de vissen op het Blekven en de Zandput besmet raken, graag het volgende in acht nemen: Maak je materialen, zoals schepnet, onthaakmat, en weegsling na het vissen goed schoon en laat deze goed drogen. In het algemeen geldt dat het reinigen van je materiaal nadat je op een ander water hebt gevist belangrijk is om verspreiding van ziektes te voorkomen.  

Zandput gesloten op 2 juli 2023 tussen 9:00 en 13:30

Beste leden,

Op 2 juli 2023 is de Zandput verhuurt aan de familie Nouwens. Daardoor kan er tussen 9:00 en 13:30 niet op de Zandput gevist worden.

Algemeen Ledenvergadering

Uitnodiging:  Algemene ledenvergadering 6 maart 2023,

 20.00 uur bij cafe de Klaore

 

Beste sportvis vrienden,

Het is gelukt om een groep enthousiaste mensen te vinden die zich in willen zetten voor de vereniging. We willen deze mensen voorstellen in de Algemene ledenvergadering. Mochten er nog meer mensen zijn die een handje willen helpen of in het bestuur willen, neem contact op met Peter of Henny via de contactpagina op de website.     

Agenda:

1.Opening

2. Notulen 2020 en ingekomen stukken (vanwege corona geen ledenvergadering in 2021 en 2022)

3. Bestuur

4. Onderhoud, plan van aanpak voor 2023

5. Financieel verslag 2022 en begroting 2023

6. Kascommissie

7. Website

8. Wedstrijden senioren en jeugd

9. Rondvraag

10. Afsluiting

 

Wij zien jullie graag op de vergadering.

HSV de Rietvoorn

Vergunningen 2023

De brieven voor de vergunningen voor 2023 zijn weer verstuurd.  Degene die in 2022 een vergunning hadden, kunnen het bedrag voor de vergunning overmaken en krijgt de vergunning thuis gestuurd.(zie info vergunning).  Voor nieuwe leden kun je een VBL kopen bij "Johan heeft het" of het bedrag overmaken en een email sturen met de adresgegevens. 

NL92 RABO 0134592301 t.n.v. H.S.V. "De Rietvoorn".

 

Vissen doe je zo!

Vissen doe je zo!

Houd je aan de regels!

Boa-controles

 

BOA-controles

 

Dit gaan we in de toekomst meer zien!!

 


Door enkele belanghebbende partijen zijn afspraken gemaakt over een verhoogde inzet van BOA's (Buitengewone Opsporings Ambtenaren) voor de controle van de bepalingen van de Visserijwet in Oisterwijk, Moergestel en verdere directe omgeving. Zorg ervoor dat je de juiste papieren bij je hebt en dat je de regels van de Visserijwet en de speciale bepalingen van de vereniging in acht neemt. Dit voorkomt teleurstelling en een onverwacht dure visdag. De BOA's zijn bevoegd om te verbaliseren. 

 

 

 

Zorg voor de juiste papieren!

Zoals je op de foto kunt zien wordt er op onze viswateren ook door de politie gecontroleerd.

 

Zorg er voor dat je in het bezit bent van een dag- of jaarvergunning, deze zijn te verkrijgen op de bekende plaatsen(zie hoofdstuk "Vergunning").

 

Je bent gewaarschuwd!

Natuurfoto's Zandput

Van natuurfotograaf Frans van Erp hebben we enkele mooie foto's toegestuurd gekregen deze zijn gemaakt bij de Zandput. Je kunt ze vinden in het mapje "Foto's" bij natuurfoto's Zandput.

Karwei geklaard!

 

Karwei geklaard!

 

Zaterdag 12 april is de laatste hand gelegd aan het opknappen van de visplaatsen aan het Blekven in Moergestel.

  

Wat begon met een eerste bespreking op 25 november 2013 tussen de besturen van de Rietvoorn en de Sportvissers heeft uiteindelijk geresulteerd in een prachtig viswater.

  

Zoals in getoonde foto’s is te zien was er naar de geslaagde proef met het coccolietenkrijt eigenlijk geen sprake meer van een viswater. De waterkwaliteit was weliswaar sterk verbeterd maar de oevers van het blekven waren dermate slecht dat er niet mee gevist kon worden.

  

In chronologische volgorde werd eerst de overmatige begroeiing weg gehaald waarna het gedeelte tussen de waterlijn en de aanpalende percelen is vlak gemaakt. Daarna werd een afscheidingslijn geplaatst die moet voorkomen dat tijdens ploegwerkzaamheden de oevers weer beschadigd zouden worden. Ondertussen was er op 8 maart al 150 kilo voorn uitgezet.

 

Als sluitstuk van de hele operatie zijn er op 12 april 25 vissteigers geplaatst door vrijwilligers van beide verenigingen.

  

Onze dank gaat dan ook uit naar deze vrijwilligers die we dan ook graag even willen vernoemen.

 

Frank van de Sterre, Roel van den Dries, Ad van de Bruggen, Bart Klijsen, Jan Beekmans, Guus van den Dries, Ben Joosen, Hans Smits, Sjaak van Elderen, Albert Kosters en natuurlijk Lisette Beekmans die samen met Ben Joosen voor de catering heeft gezorgd.

 

 

Namens de besturen van de Rietvoorn en de Sportvissers.

 

 Peter Stads voorzitter

 

Jos Schilders voorzitter

 

Overeenkomst Hsv de Rietvoorn en O.H.V de Sportvissers

 

Overeenkomst Hsv De Rietvoorn en O.H.V de Sportvissers. 

 

Het bestuur van Hsv de Rietvoorn uit Moergestel, daartoe gemachtigd door haar leden, verleent hiermee toestemming aan de leden van de O.H.V  Sportvissers uit Oisterwijk om te vissen in het blekven, gelegen aan het Hild in de gemeente Moergestel. 

 

Nadrukkelijk word vermeld dat deze machtiging is verleend voor het Blekven en NIET voor de zandput! 

 

Beide verenigingen hebben de volgende afspraken gemaakt: 

-Controle is toegestaan door bevoegde controleurs van de twee verenigingen. 

-Gebruik van het leefnet is toegestaan. 

-Organiseren van verenigingswedstrijden alleen in onderling overleg tussen beide verenigingen. 

 

Deze overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd met in achtneming van onderstaande gebruikersverklaring zoals die is overeengekomen tussen HSV de Rietvoorn en de heer A Hoeven. Eigenaar van het ven. 

1.  

Het gebruik van het blekven ten behoeve van de hengelsport en circa drie meter groenstrook vanuit de waterkant als looppad. 

2. 

De overeenkomst wordt aangegaan voor een jaar en daarna per jaar verlengd. 

3. 

Het complete onderhoud van het bedoelde water, evenals de groenstrook van circa drie meter, zal in handen zijn van de Rietvoorn en de Sportvissers. 

4. 

Het is voor iedereen verboden te zwemmen in het blekven. 

5. 

Er mag alleen gevist worden door leden van de Rietvoorn en de Sportvissers en door dagvergunning houders van Hsv de Rietvoorn in combinatie met een geldige vispas. 

6. 

Er mag niets in het water geloosd worden, geen water worden onttrokken of andere activiteiten plaats vinden, waardoor de visstand in gevaar zou kunnen komen. 

7. 

Per wedstrijd geldt een voerbeperking van 500 gram exclusief aas per persoon. 

Tijdens het vrij vissen mag er niet gevoerd worden. 

8. 

De Rietvoorn is aansprakelijk voor alle ontstane schade, aangericht door alle visrechthebbende.  

9. 

Het uitoefenen van de hengelsport op het blekven vanuit een boot  is niet toegestaan. 

10. 

De Rietvoorn is gerechtigd om na beëindiging van het gebruik van het blekven, de aanwezige vis te verwijderen. 

 

 

Namens H.S.V de Rietvoorn Peter Stads, Voorzitter. 

 

Namens O.H.V. de Sportvissers Jos Schilders, Voorzitter.

 

 

 

 

 

 

 

Verboden te vissen!

Sinds enige weken staan er aan de Reusel(tussen de brug van de Raadhuisstraat/Oirschotseweg en de fiets-/voetgangersbrug) borden "verboden te vissen".

Op aandringen van enkele leden hebben wij om opheldering gevraagd bij waterschap de Dommel en de BTO.

Zie hieronder het antwoord van waterschap de Dommel:

 

Onderzoek heeft ons geleerd dat er in 2008 met de heer Van Gils een overeenkomst is gesloten waarbij het waterschap het recht kreeg op zijn eigendom langs de Reusel een EVZ strook aan te leggen. De dochter van de heer Van Gils heeft niet lang geleden naast de EVZ strook een huis laten bouwen. In de overeenkomst met de heer Van Gils is opgenomen dat het waterschap geen toegang aan wandelaars (waaronder ook vissers) zou verlenen in de EVZ strook. Dit gold voor het eigendom van beide partijen. Conform het gestelde in de overeenkomst zijn de verboden toegang borden geplaatst.

 

Zoals jullie weten is in de oude overeenkomst van het visrecht alleen het recht om te vissen geregeld en staat er niets in over het looprecht. Het waterschap heeft wel een beleid dat recreatief medegebruik van veel onderhoudspaden toegestaan is. Er kunnen natuurlijk altijd uitzonderingen worden gemaakt of paden van medegebruik worden uitgesloten. Dat laatste is hier dus na uitvoering van het werk gebeurd.

 

Het is overigens wel zo dat het viswater langs die EVZ strook vanaf de andere oever te bevissen is omdat daar een vrij toegankelijk gemeentelijk park ligt.

 

Uit de e-mail die jullie me stuurde begrijp ik dat er geen mededeling van de afsluiting van het pad is gedaan aan de visvereniging. Zeer waarschijnlijk is de visvereniging wel ingelicht over de plannen voor natuurlijke inrichting langs de Reusel (inclusief inzage in kaartmateriaal), maar dat zal dan in meer algemene zin zijn geweest. Mogelijk kan het onderwerp van hoe om te gaan met informatie naar de visvereniging in specifieke gevallen tijdens uitvoering van een project op de agenda van een vergadering van de VBC gezet worden..     

 

 

Met vriendelijke groet,
Waterschap De Dommel

Enthousiaste visser

 

Hierbij een stukje van een enthousiaste visser:

 

 

 

Hoi mijn naam is Stan Coppelmans.

 

Ik zit in een rolstoel,en ik wilde altijd al graag leren vissen.

 

Nu heb ik een maatje gevonden die mij hierbij helpt.

 

We zijn voor de eerste keer gaan vissen op de zandput in moergestel.

 

Het was super.

 

Ik ben blij dat jullie een speciale plaats hebben voor een rolstoel behoevende mensen.

 

Maar des al niet te min heb ik er toch 10 vissen gevangen waar onder 2 best wel grote brasems.

 

Ik wil graag een iedereen adviseren die in een rolstoel zit en zou willen vissen om daar eens een kijkje te gaan nemen.

 

Ik ga aankomend seizoen zeker vaker vissen op de zandput.

 

groetjes Stan Coppelmans 

 

 

Voor meer foto's van deze visser zie map "Stan Coppelmans" onder Foto's.

 

 

 

Leuk bericht!!!!!

Onderstaand bericht hebben wij ontvangen via de website van een zeer tevreden vakantievisser, erg leuk om zoiets te horen!!

 

 

Geacht bestuur,

 

Met vakantie in Tilburg,visspullen mee. Dagvergunningen De Rietvoorn gekocht.

Gevist in de Kuil. Geweldig. Goed onderhouden clubwater. Goede visstand.

Compliment voor jullie vereniging.

 

Visgroeten,

 

Rinse Popma,

Wolvega

Wegwijzering Zandput

Enkele weken geleden zijn er door de gemeente Oisterwijk wegwijzerings bordjes van de Oirschotseweg naar onze visvijver de Zandput geplaatst. Zo is onze vijver nog makkelijker te vinden.