Sponsors

Reglement nachtvispas 2023/2024

 

De periode van de nachtvispassen loopt van 1 januari 2023 tot en men 31 december 2024. Buiten het algemene reglement, wat voor alle leden van de vereniging geldt, zjin er nog een aantal strikte regels van toepassing op de houders van de nachtvispas. Voor het seizoen 2023/2024 zijn de nachtvispassen vergeven en kun je je opgeven voor de wachtlijst. Voor de nachtvispas kun je je aanmelden bij Peter Stads (06-15542403). Let op: alleen nachtvissen op de Zandput niet op het Blekven. De volgende extra regels zijn van toepassing op de houder van de nachtvispas.

 

1. Bij overtreding van het reglement voor de nachtvispas en/of het algemene reglement wordt de nachtvispas ingenomen en kan de betreffende visser ook geen nieuwe nachtvispas meer bemachtigen.

 

2. Een nacht voor de wedstrijd mag er op de vijver absoluut niet gevist worden. Voor data van de viswedstrijden, zie vergunning of website.

 

3. Er mogen in dezelfde nacht maximaal 4 nachtvispashouders vissen. De 5e nachtvisser mag dus niet vissen, dient huiswaarts te keren.

 

4. Het vissen naar de overzijde is toegestaan, mits daarbij geen andere vissers gehinderd worden in het bedrijven van de eigen visserij.

 

5. Mocht een witvisser dus aan de overzijde plaatsnemen van een nachtvisser op de plaats waar zijn haak ligt, dan zal de nachtvisser zijn hengel dienen binnen te draaien en op een andere stek in te gooien.

 

6. Er mag een onderkomen gebruikt worden tijdens de nachtelijke uren in de vorm van een paraplu, eventueel in combinatie met een overwrap, en een kleine vistent.

 

7. Gedragscode: het overmatig gebruik van alcohol of andere verdovende middelen is niet toegestaan!

 

8. Een karpervisser mag maximaal 1 kg voer bij hebben bij het voorvoeren. Bij het karpervissen mag hij 1.5kg per hengel voorhanden hebben aan water, dus maximaal 3 kg voer.

 

9. Al het afval dient mee naar huis genomen te worden.

 

10. Een nachtvispashouder mag geen geluidsoverlast veroorzaken, niet persoonlijk met een radio of met zijn beetverklikkers.

 

11. Een nachtvispashouder dient ten alle tijden een degelijke en dikke onthaakmat bij zich te hebben. Op deze mat dient hij ook de gevangen vis te leggen.

 

12. Tijdens het fotograferen van een vis moet het verblijf op de oever zo kort mogelijk gehouden worden en dient de nachtvispashouder de vis goed nat te houden tijdens het verblijf op de oever.

 

13. Het is toegestaan de gevangen karpers tijdens de nachtelijke uren in een bewaarzak te bewaren voor het fotograferen van de vangst. Maar de karper dient bij het eerste daglicht gefotografeerd en teruggezet te worden. Uiterlijk 8.00 's morgens gaat de vis terug!

 

14. Wanneer een nachtvispashouder ongeregeldheden waarneemt, dan dient hij deze te melden aan het bestuur. Bij grove ongeregeldheden dient de politie gewaarschuwd te worden.

 

15. Een nachtvispashouder mag na zonsondergang en voor zonsopgang geen bezoekers aan de visvijver hebben die niet in bezit zijn van een nachtvispas.

 

16. Houders van een nachtvispas die een nacht gaan vissen moeten dit bij aankomst kenbaar maken door de parkeerkaart foto zichtbaar achter de voorruit te leggen.

 

Bij onregelmatigheden en of vragen, kunt u contact opnemen met Peter Stads 06-15542403.

 

Wij wensen u veel visplezier toe.