Sponsors

 

 

Wedstrijdreglement van H.S.V De Rietvoorn

 

 

 

Algemene voorwaarden wedstrijdreglement

 

 • Iedere deelnemer wordt geacht dit reglement te kennen en strikt na te leven en iedere deelnemer is verplicht de aanwijzingen van de wedstrijdcommissie op te volgen. Discussies met de wedstrijdcommissie zijn verboden.

 • Bij overtreding van het reglement kunt u worden gediskwalificeerd, door een of meer leden van de wedstrijdcommissie. 

 • De wedstrijdcommissie bestaat altijd uit een oneven aantal personen en minimaal 3. Bij een even aantal personen telt de stem van de voorzitter van de wedstrijdcommissie dubbel.

 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, of bij geschilpunten beslist de wedstrijdcommissie.

 • Deelname aan de competitie wedstrijden van H.S.V Rietvoorn is uitsluitend toegankelijk voor leden met een geldige verenigingsvergunning. 

 • De vereniging is niet aansprakelijk voor schade die de deelnemer tijdens de wedstrijd oploopt. Men vist op eigen risico.

 • De wedstrijdcommissie behoudt zich het recht voor om van tijden, locatie en zo nodig van data af te wijken als zich omstandigheden voordoen, die daarvoor aanleiding geven.

 • Inschrijfgeld per wedstrijd bedraagt € 5,00 p.p. en dient contant en gepast aan de waterkant te worden voldaan.

   

 

2  Deelnemer/plaats/plaatsnummer

 

 • Deelname is uitsluitend mogelijk voor de leden van HSV De Rietvoorn die zich vooraf op de aangegeven wijze hebben ingeschreven. Inschrijving kan niet op de dag van de wedstrijd zelf.

 • Deelnemers die te laat komen, zonder dat de wedstrijdcommissie hiervan op de hoogte is, worden uitgesloten van deelname.

 

 • Het plaatsnummer wordt door loting bepaald en vindt 90 minuten voor aanvang van de wedstrijd plaats.

 • De deelnemer is verplicht op de door hem of haar getrokken (loting) plaats te vissen.

 •   

 

3   Begin/einde wedstrijd

 

 • Begin en einde van de wedstrijd wordt aangegeven met een hoorn-/fluitsignaal. Het eerste signaal betekent voeren en vissen. Het tweede betekent einde wedstrijd.

 • Na het 1e signaal mag er 5 minuten zwaar gevoerd worden. Voeren is uitsluitend toegestaan vanaf de visplek. Na die 5 minuten mag men niet meer zwaar voeren, alleen nog het voer wat men in één hand kan pakken en aandrukken. Bijvoeren van toegestane aassoorten en voer door middel van een werppijp is toegestaan evenals het cuppen.

 • Men mag de rust voor en tijdens de wedstrijd niet verstoren.

 • Bij (dreigend) onweer kan voor de veiligheid van de deelnemers en ter beoordeling van de wedstrijdcommissie een wedstrijd worden gestaakt. Indien er na een half uur na het staken geen weersverbetering optreedt wordt de wedstrijd definitief gestopt. Als de wedstrijd -op het moment van staken- voor tenminste de helft is verstreken en het onweer het tellen/wegen toelaat, wordt er een officiële wedstrijduitslag vastgesteld. Is de wedstrijd nog niet voor de helft verstreken, beslist de wedstrijdleiding of er een vervangende wedstrijd komt.

   

   

  4  Aassoorten/voer/voeren

 

 • Aas en voer zijn vrij, met uitzondering van “verse de vase”, gekleurde maden en kunstmatig gekleurd voer.

 • Voor het Blekven geldt dat men maximaal ½ kg aangemaakt voer mag gebruiken. Voor de Zandput mag men 1 kg droog voer gebruiken. Dis is gelijk aan 1 ½ kg nat voer. De wedstrijdcommissie kan en mag hierop controleren. 

 • Het in bezit hebben en/of gebruiken van een katapult is voor eigen risico.

 • Het is verboden om te voeren voor het begin van de wedstrijd. Ook is het verboden om overgebleven voerresten na afloop in het water te dumpen.  5  Hengel

 

 • Er wordt gevist met de vaste hengel, max. lengte 11.50 meter, welke is voorzien van lijn, dobber, lood en één haak. Vissen met een hengel met opwindmechanisme en zinkvissen is niet toegestaan. ( m.u.v. de hengelvrije wedstrijden). In alle gevallen dat met de dobber wordt gevist  moet de dobber de daaronder aan de nylon lijn bevestigde belasting (m.u.v. het aas aan de haak) kunnen dragen.  

 

 • Van reserve hengels of top-sets mogen de haken niet in het water liggen! Er mag zich slechts 1 hengel tegelijk boven het water bevinden! 

 • Het klaarzetten van meer dan 1 topset voorzien van een haak is voor eigen risico.

 • De deelnemer dient de hengel zo te gebruiken en de materiaalopstelling zo te plaatsen dat men een andere deelnemer niet hindert.

 • Optuigen van de hengel en peilen van de diepte voor het begin van de wedstrijd is toegestaan. 

   

  6  Leefnet

 

 • Gebruik van een leefnet is verplicht (m.u.v. een stalen leefnet).

 • De gevangen vis moet respectvol behandeld worden. De vis met zijn kop naar beneden in het leefnet doen. Dit ter bescherming van de vis.

 • Het net moet in het water blijven tot de weegploeg is gearriveerd. Als naar het oordeel van de wedstrijdleiding teveel dode vis en/of beschadigde vis door onoordeelkundig handelen wordt aangeboden, kan de wedstrijdcommissie besluiten de deelnemer te diskwalificeren.

 • Op de Zandput en het Blekven is men verplicht om twee leefnetten of meer te gebruiken. Een voor Voorn en andere kleine vissen, de andere voor Brasem (max. 10 brasems per leefnet). Bij meer dan 10 Brasems worden de overschreden aantal vissen niet meegeteld. Bovendien 1 kilo aftrek per overschreden vis.

   

  

7  Wedstrijdresultaat

 

 • Er wordt gevist in sectoren. Het aantal sectoren voor een wedstrijd wordt bepaald door de wedstrijdleiding en is onder meer afhankelijk van het aantal deelnemers en het wedstrijdwater. Bij de plaatsloting wordt dit bekend gemaakt.

 • Op het Blekven wordt gevist op stuks en gewicht en op de zandput op gewicht en stuks. Indien men een gelijk aantal klassementspunten heeft, is bij de Zandput  het hoogste gewicht doorslaggevend en bij het Blekven het aantal stuks.

 • Bij het voortijdig  verlaten van de visplaats kunnen strafpunten opgelegd worden, die men de rest van het seizoen meeneemt. 

 • Deelnemers die geen visvangst aanbieden krijgen een puntenaantal dat gelijk is aan het feitelijk aantal deelnemers aan de wedstrijd. Deelnemers die zich afgemeld hebben of anderszins niet aanwezig zijn krijgen geen punten.

 • Alle gevangen vis telt mee in de uitslag: m.u.v. snoek, snoekbaars, paling (aal) en graskaper , deze moeten onmiddellijk worden teruggezet.

 • De vóór het eindsignaal gehaakte vis mag tijdens en tot 15 minuten na het eindsignaal worden geland en telt mee voor de klassementsberekening.

 • Men mag tijdens het landen van de vis niet geholpen worden door derden.

   

   

  8  Klassement Visser van het Jaar

 

 • Ieder seizoen wordt door de wedstrijdcommissie een aantal wedstrijden aangewezen waarvan de puntenklassering in het dag klassement meetelt voor het klassement Visser van het Jaar.

 

 • Voor het wedstrijdseizoen 2018 zijn 6 wedstrijden aangewezen. De resultaten van de 4 best geviste wedstrijden tellen mee voor dit klassement. (zie vergunning of website)

 • Prijsuitreiking van alle wedstrijden aan het einde van het seizoen op een speciale avond.

  De prijzen dienen persoonlijk afgehaald te worden. Indien men niet aanwezig kan zijn bij de prijsuitreiking, dient men van te voren af te melden.