De (dag- en nieuwe jaar) vergunningen zijn te verkrijgen bij Johan heeft het, voorheen Novy. Degene die in 2022 een vergunning hadden, kunnen het bedrag voor de vergunning overmaken en krijgt men de vergunning thuis gestuurd.(zie info vergunning) 

NL92 RABO 0134592301 t.n.v. H.S.V. "De Rietvoorn".

 

LET OP: HET IS NIET MOGELIJK OM VIA SPORTVISSERIJ NEDERLAND VIA DE MODULE EEN VERGUNNING VAN ONZE VERENIGING AAN TE SCHAFFEN!!

 

 

=================================================== 

 

Dagvergunning verkrijgbaar bij:

 

Prijs dagvergunning 2023: € 4.50

 

 

 

 

  

 

Johan heeft het , voorheen Novy

 

Rootven 10

Moergestel

telefoon: 013-513 18 89

 

Dagelijks van 08.00 t/m 18.00 uur, zaterdag van 08.00 t/m 16.00 uur, zondag gesloten.

Ook voor de gewone vergunning kunt u bij "Johan heeft het" terecht.

 

 

Hertog hengelsport

 

Wilhelminapark 24

Tilburg

telefoon: 013-536 68 26

 

Maandag:    10.00 uur - 18.00 uur       (van 1 april tot 1 oktober)
Dinsdag:     09.00 uur - 18.00 uur
Woensdag:  09.00 uur - 18.00 uur
Donderdag: 09.00 uur - 21.00 uur
Vrijdag:       09.00 uur - 18.00 uur
Zaterdag:    09.00 uur - 17.00 uur
Zondag:      Gesloten

 

 

 

   

 

 

Vergunning

H.S.V. "De Rietvoorn" Moergestel

Opgericht 15 juli 1931

 

Bewijs van lidmaatschap geldig van 1 januari 2022 t/m 31 december 2022

Deze vergunning is strikt persoonlijk

Nachtvissen is verboden

 

Contributie 2023:

 

 Let op: het is niet mogelijk om via Sportvisserij Nederland via de module een vergunning van onze vereniging aan te schaffen!!

 

  • Senioren                          € 37,50* met hoofdvispas
  • Dames/WAO/65+             € 35,50* met hoofdvispas
  • Senioren                          € 22.50* zonder hoofdvispas
  • Junioren t/m 13 jaar         € 15,00
  • Prijzen inclusief verzendkosten.

 

 

*Wanneer u lid bent van meerdere hengelsportverenigingen is de contributie goedkoper, maar alleen indien u de afdracht aan de Federatie en Sportvisserij Nederland via een andere hengelsportvereniging hebt voldaan. U dient bij aanmelding voor het lidmaatschap van de Rietvoorn het totale bedrag te betalen. Sportvisserij Nederland zal dan het teveel betaalde bedrag aan u terugstorten. Dit is overigens slechts éémalig: wanneer u lid blijft bij de Rietvoorn (en andere verenigingen) dan betaalt u in het volgende lidmaatschapsjaar het correcte bedrag. Onze excuses voor het ongemak.

 

Inschrijfgeld nieuwe leden betreft € 2,50 (administratiekosten).

 

U kunt in het bezit komen van u vergunning door het verschuldigde bedrag over te maken op bankrekeningnr: NL92 RABO 0134592301 t.n.v. H.S.V. "De Rietvoorn".

 

 H.S.V. "De Rietvoorn" verleent hierbij vergunning om te vissen met één of twee hengels, beaasd met brood, deeg, granen, wormen, insecten(larven) en nabootsingen kleiner dan 2,5 cm, of met een hengel (al dan niet gecombineerd met een hengel beaasd met een van de bovengenoemde aassoorten) beaasd met slachtproducten, dode vis of enig kunstaas mits in het bezit van vispas, aan de visvijver de Zandput en het Blekven, met inachtneming van de bij de Wet en door de vereniging vastgestelde bepalingen.

 

Algemene bepalingen voor Blekven en de Zandput

 

Het is de houder van deze vergunnnig in en aan onze viswateren verboden:

 

A. Ingekleurd voer en maden in zijn bezit te hebben.
B. Overblijfselen van etenswaren, plastic etc. achter te laten. Deze dienen mee naar huis te worden genomen. Vist men op een visplaats, dan is men verantwoordelijk voor de uitvoering van deze bepaling. Ook al is dit afval niet van u.
C. Het aan de oever staande gewas en in het water groeiende planten te beschadigen.
D. Loslopende honden bij zich te hebben, vogelnesten te verstoren, vogels of andere dieren dan vissen te vangen of daartoe pogingen aan te wenden.
E. Met andere vistuigen te vissen dan een hengel of daartoe pogingen aan te wenden.
F. Onregelmatigheden te plegen waardoor schade ontstaat voor de vereniging of aan eigendommen van anderen, welke door H.S.V. "De Rietvoorn" zijn gehuurd. Tegen betrokkenen zullen strenge maatregelen worden getrokken.
G.  Muziek in welke vorm dan ook ten gehore te brengen, indien dit hinderlijk is voor anderen. 
H.  Te varen, te zwemmen en te baden. 
I.  Levende vis in zijn bezit te hebben. Gevangen vis dient direct te worden teruggezet tenzij het één van de H.S.V. "De Rietvoorn" georganiseerde wedstrijden betreft. Met uitzondering van het Blekven, hier mag een leefnet gebruikt worden.
J.  Drijvend te vissen. 
K.  Voor zonsopgang en na zonsondergang te vissen. 
L.  Te vissen met twee of meertandige haak, behalve in combinatie met spinner, lepel en/of plug. 
M.  Om in het talud stenen te verleggen of uitsparingen te graven. Vist men in een uitgegraven talud, dan is men hiervoor aansprakelijk.
N.  Het is verboden om met auto's, (brom)fietsen en motoren rond de vijver te rijden. 
O.  Om tenten en windschermen te plaatsen.
P.  Om een leefnet(met uitzondering van het Blekven) of bewaarzak te gebruiken. 
Q.  Om vis te consumeren. 
R.  Gebruik van barbeque en/of open vuur. 

 S.     Buiten de genummerde plaatsen te vissen.

 

 

Bepalingen voor de houder van deze vergunning

 

 

1. In het bijzijn van de houder van deze vergunning is het hun huisgenoten toegestaan zich op de terreinen het Blekven en de Zandput te bevinden, waardoor de houder volle verantwoordelijkheid draagt.
2. Tijdens wedstrijden georganiseerd door de H.S.V. "De Rietvoorn", is de deelnemer aan de wedstrijd verplicht de ingenomen visplaats op verzoek van de wedstrijdleiding te ontruimen.
3. Aanwezigheid en vissen toegestaan tot aan zonsondergang, overtreding van deze bepalingen heeft onmiddelijk intrekking van deze vergunning tot gevolg. Aan overtreders zal niet opnieuw een vergunning worden verstrekt.

 

 Aansprakelijkeheid

 

De hengelsportvereniging H.S.V. "De Rietvoorn" aanvaard op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor enige schade aan personen en/of goederen t.g.v. ongeval, letsel, diefstal, etc. onstaan tijdens verblijf aan het viswater waartoe dit bewijs toegang verleent. Indien u contact wilt met een van onze controleur: 06-15542403.

 

Gesloten tijden vissoorten voor het Blekven en de Zandput:

 

Vanaf 1 april t/m 31 mei: Baars, Snoekbaars en Winde

Vanaf 1 maart t/m 30 september: Snoek

 

Gesloten tijden aassoorten:


Vanaf 1 april t/m 31 mei: slachtproducten, dode vis, stukjes vis, kunstaas m.u.v. kunstvliegen kleiner dan 2,5 cm.

Vanaf 1 maart t/m 30 september: dode vis, stukjes vis, kunstaas m.u.v. kunstvliegen kleiner dan 2,5 cm.

Vissen met levend aas is ten alle tijden wettelijk verboden!

 

Wedstrijdvissen:


Wedstrijden zijn uitsluitend bestemd voor leden van H.S.V. "De Rietvoorn".

Zowel wedstrijdreglement als overige verenigingsbepalingen zijn van toepassing. Er wordt gevist in de categorieën jeugd, senioren en jeugd/senioren.