Programma
Geen wedstrijden beschikbaar.
Uitslagen
Geen wedstrijden beschikbaar.
Sponsors
Weersverwachting

PRIVACY-VERKLARING VAN HSV De Rietvoorn

 

HSV de Rietvoorn  gevestigd te Moergestel ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40258007. Deze privacyverklaring vormt een nadere uitwerking van het huishoudelijk reglement artikel 5 in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens HSV De Rietvoorn verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

 

 

1.       GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

 

1.1 HSV De Rietvoorn verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien  u:

a.       zich inschrijft / aanmeldt als lid

b.      contact met ons opneemt (bijv. via e-mail, een contactformulier op websites, telefonisch e.d.).

 

1.2   HSV De Rietvoorn verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:

a.       Voorletters en naam

b.      Geboortedatum

c.       Adres

d.      e-mailadres

e.      Telefoonnummer

f.        Leeftijd

g.       Geslacht

h.      IBAN ekeningnummer

i.         Foto’s (winnaars op de website)

j.        Lidmaatschapsnummer

k.       Afdelingsgegevens (wedstrijd/nachtvispas/controleur)

l.         Browsercookies

 

1.3 HSV De Rietvoorn kan deze gegevens gebruiken om:

·         Het verstrekken van de gepersonaliseerde vergunningen

·         Organiseren van wedstrijden

·         Uitnodigen voor bijeenkomsten;

·         Handhaving.

 

 

2.       INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

 

U kunt contact opnemen met HSV De Rietvoorn via de contactpagina van de website

http://www.derietvoornmoergestel.nl/  voor:

 

  • meer informatie over de wijze waarop HSV De Rietvoorn persoonsgegevens verwerkt.
  • Vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring
  • Inzage in de persoongegevens die HSV De Rietvoorn met betrekking tot u verwerkt.
  • Bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door HSV De Rietvoorn

 

3.       BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

 

·        HSV De Rietvoorn zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.

 

·        HSV De Rietvoorn treft adequate technische en organisatorische maatregelen om

uw gegevens te beveiligen.

 

4.       DERDEN

 

·         HSV De Rietvoon kan uw gegevens aan de wedstrijdcommissie verstrekken, voor op de hoogte brengen van de georganiseerde activiteiten

·         HSV De Rietvoorn kan uw gegevens verstrekken aan personen en instanties die zich bezighouden met de controle en handhaving van de Visserijwet 1963 en daarop gebaseerde regelgeving

·         HSV De Rietvoorn verstrekt uw gegevens niet aan andere derden, tenzij u daarvoor

uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of HSV De Rietvoorn daartoe verplicht is op grond   van  de wet of een rechterlijke uitspraak.

 

 

5.       WIJZIGINGEN

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

 

 

 

 

 

Moergestel, mei 2018